Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Algemeen technisch medewerker

Kenmerken van de referentiefunctie

De algemeen technisch medewerker komt voor in grotere agrarische bedrijven met een eigen technische dienst. De functiehouder wordt ingezet op alle onderhouds-, reparatie- en kleine nieuwbouwwerkzaamheden van (bouw-)technische aard binnen het bedrijf. Daarnaast assisteert hij/zij externe aannemers. De werkzaamheden worden onder toezicht uitgevoerd.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Uitvoering bouw­kundige werkzaam­heden
 • uitvoeren van bouwtechnische (nood-)reparaties (vloeren, wanden, deuren, kozijnen, etc.);
 • graven van sleuven, repareren en ontstoppen van rioleringen, onderhouden van afrasteringen, e.d.;
 • registreren van verrichte werkzaamheden naar soort en tijdsbesteding.
 • conform opdracht, procedure;
 • kwaliteit en snelheid uitgevoerde werkzaamheden;
 • tijdigheid, juistheid en volledigheid vastlegging informatie.
Voorraad­beheer en gebruikers­onderhoud
 • signaleren van benodigde voorraadaanvullingen en benodigdheden voor bepaalde karweien bij de leidinggevende;
 • beheren van voorraad hulpmiddelen (verbruiksartikelen, plaatmateriaal, hout, e.d.);
 • beheren en schoonhouden van de eigen werkruimte, apparatuur en gereedschappen.
 • tijdigheid signalering voorraadaanvullingen en benodigdheden;
 • orde en netheid van de werkruimte.

Bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht bij het hanteren van zware materialen en gereedschappen en bij bepaalde bewerkingen zoals hak-, breek- en graafwerk.
 • Gedwongen houdingen zoals bukken, reiken, boven macht werken, op knieĆ«n werken, etc. bij het verrichten van diverse werkzaamheden.
 • Hinder van temperatuurswisselingen, lawaai van machines, vuil, stof en weersinvloeden bij buitenwerk.
 • Kans op letsel door het werken met houtbewerkingsmachines en scherp gereedschap en door vallen van ladders, steigers of daken.