Referentiefuncties Open Teelten

Welkom op de interactieve website voor functies binnen de sector Open Teelten. Hier vindt u de informatie en hulpmiddelen om bedrijfsfuncties in te delen in het groepenstelsel van de CAO Open Teelten. Zo kunt u op basis van referentiefuncties uw eigen bedrijfsfunctie samenstellen en opslaan.

Het functiehandboek Open Teelten is opgesteld in opdracht van werkgevers- en werknemers­organisaties (LTO Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen). Het dient als hulpmiddel bij het indelen (en beschrijven) van de binnen de sector Open Teelten voorkomende functies. Deze bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in functiegroepen, zoals opgenomen in de CAO voor de Open Teelten.