Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Instructiefilms

Voor diverse fases van het indelen zijn instructiefilms beschikbaar:

Functiewaardering en ORBA-methode
Opstellen en indelen bedrijfsfuncties
Praktijkvoorbeeld
Bezwaar en beroep