Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Contact

Voor eerstelijnsvragen kunt u contact opnemen met:

Werkgeverslijn land- en tuinbouw
T 088 - 8886688
E info@werkgeverslijn.nl

CNV Vakmensen
T 030 – 7511007 (08.00 – 18.00)

FNV Bondgenoten
T 0900 9690 (ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur)

Voor tweedelijnsvragen en advies van de opstellers van het materiaal:

EVZ organisatie-advies
T 013 - 4635040
E info@evz.nl