Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Vorkheftruckchauffeur

Kenmerken van de referentiefunctie

De vorkheftruckchauffeur komt voor in grotere agrarische bedrijven met een eigen opslag voor uitgangsmateriaal en/of (eind)producten. De functiehouder is verantwoordelijk voor het transporteren van goederen met behulp van een (vork)heftruck, zodanig dat de goederen tijdig en op de juiste plaats beschikbaar zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht en volgens geldende (veiligheids-)voorschriften.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Transpor­teren van goederen
 • lossen en laden van pallets, kratten, etc. in en uit vrachtwagens;
 • controleren van te lossen en laden goederen a.d.h.v. vrachtdocumenten (kwantiteit) en signaleren van afwijkingen naar leidinggevende;
 • transporteren van goederen van en naar aangegeven plaatsen binnen het bedrijf;
 • nemen van (bepaalde) monsters volgens voorschrift t.b.v. kwaliteitscontrole.
 • conform instructie, procedure;
 • tijdigheid van getransporteerde goederen en juistheid opslaglocatie;
 • zorgvuldigheid en snelheid van handelen bij werkzaamheden;
 • kwaliteit van controles;
 • juistheid van monstername.
Gebruiks­onderhoud aan hef­middelen
 • schoonhouden van apparatuur;
 • dagelijks (preventief) onderhoud d.m.v. controleren van peil- en meterstanden, etc.;
 • signaleren van dreigende (ver)storingen aan leidinggevende.
 • conform procedure;
 • kwaliteit van gebruikersonderhoud;
 • tijdigheid van signalering dreigende verstoringen.

Bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht (incidenteel) bij het handmatig verplaatsen van goederen.
 • Inspannende houding bij besturen van heftruck.
 • Hinder van temperatuurverschillen (binnen/buiten) en tocht.
 • Kans op letsel bij transportwerkzaamheden.