Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Orderverzamelaar

Kenmerken van de referentiefunctie

De orderverzamelaar komt voor in (middel)grote agrarische bedrijven met een veelvoud aan eindproducten in eigen opslag. De functiehouder is verantwoordelijk voor het samenstellen en verzend gereed maken van geplaatste orders. De werkzaamheden zijn routinematig van aard en op basis van vaste procedures, waarbij de handelingsvrijheid wordt ingegeven door de volgtijdelijkheid van werkzaamheden (o.b.v. instructie of lijsten). Kern van de werkzaamheden ligt in het verplaatsen van goederen. De functiehouder kan (continu) terugvallen op leidinggevende en/of collega’s.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Samen­stellen van orders
 • verzamelen a.d.h.v. orderformulieren van verlangde producten uit opslag, magazijn, koelcel danwel ophalen op (interne) productielocatie per handpallettruck of elektrische lorry;
 • controleren op juiste aantallen, soort/ras/kleur, kwaliteit en soort verpakking en verzorgen van noodzakelijke aanvullingen;
 • melden van verstoringen en/of gebreken aan producten, verpakkingen en transportmiddelen aan leidinggevende en collega’s.
 • conform instructie, procedure;
 • juistheid en volledigheid van samengestelde orders;
 • kwaliteit van controles (afwijkingen in kleur, kwaliteit);
 • tijdigheid signalering en melding van verstoringen en gebreken.
Verzend­klaar maken van orders
 • indien nodig verpakken van orders in overdozen, palletiseren, aanbrengen van merken en aangeleverde adresstickers;
 • aanleveren van orders aan expeditie of plaatsen op afgesproken plaats t.b.v. vervoer naar klant.
 • conform instructie, procedure;
 • kwaliteit van inpakwerk;
 • juistheid, volledigheid en tijdigheid aanlevering.
Onder­steunende werkzaam­heden
 • aanvullen van voorraden in het magazijn;
 • assisteren bij inventarisatie/telwerkzaamheden;
 • schoonhouden van werkruimten;
 • uitvoeren van klein onderhoud aan te gebruiken transportmiddelen.
 • conform instructies, procedure;
 • kwaliteit van verleende ondersteuning;
 • orde en netheid werkomgeving.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening bij verplaatsing van colli en pallets.
 • Gedwongen houding bij het uit stelling nemen van en palletiseren van goederen en het werken met handpallettruck en lorry.
 • Hinder van tocht.