Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Chauffeur binnenland

Kenmerken van de referentiefunctie

De chauffeur binnenland komt voor bij grotere agrarische bedrijven met eigen vrachtauto(‘s). De chauffeur rijdt met een vrachtwagencombinatie of een truck met oplegger en maakt gebruik van navigatie- en communicatiesystemen. Er is sprake van voornamelijk vaste rijroutes met bekende afleveradressen/-locaties met bekende contactpersonen (ook in stedelijke gebieden). Het betreft vrijwel uitsluitend dagritten in Nederland. In geval van (dreigende) vertraging of calamiteiten dient de functiehouder ruggespraak te houden met de (transport)planning.
De chauffeur binnenland is belast met het in- en uitladen van de vrachtwagen en het afleveren van goederen/producten van productielocatie naar afnemerlocaties. Er wordt vanuit gegaan dat hij/zij hiertoe een eigen handpallet/hefapparaat bij zich heeft en gebruikt. Het laden en lossen gebeurt soms in een expeditieloods maar meestal in de open lucht.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Route­voor­bereiding en -uitvoering
 • (laten) beladen van de auto met de voor de route gereed gestelde orders met behulp van heftruck, handpallettruck en laadklep;
 • controleren van de volledigheid van de zending, melden van ontbrekende goederen/producten;
 • besturen/bedienen van en manoeuvreren met de auto;
 • (toezien op het) lossen van producten/goederen op de aangegeven adressen en transporteren naar bestemde plaats;
 • in ontvangst nemen van eventuele retourgoederen;
 • (laten) aftekenen van vrachtbrieven/ontvangstbonnen;
 • signaleren en melden van onvoorzien oponthoud en/of calamiteiten aan de afnemer en/of eigen organisatie.
 • aantal niet-gemelde manco’s (afwijkingen tussen laadpapieren en lading);
 • aantal klachten afnemers (omgang, fouten);
 • aantal schades (auto, lading);
 • brandstofverbruik;
 • naleving afleverschema;
 • aantal meldingen/klachten over rijgedrag.
Onder­houd­­staat vrachtauto
 • uitvoeren van dagelijkse controles voor, tijdens en na de rit (brandstof, oliepeil, etc.);
 • uitvoeren van 1e lijns reparaties (lampen, oliepeil, bandenspanning e.d.);
 • in- en uitwendig schoonhouden van auto en laadruimte;
 • melden van storingen aan leidinggevende.
 • algehele staat van auto;
 • aantal storingen als gevolg van niet-tijdig melden;
 • aantal onnodige meldingen.
Registratie en admini­stratie
 • bijhouden van ritadministraties en brandstofinname, vermelden van bijzonderheden t.a.v. afleveringen, voorzieningen bij klanten, routes e.d.;
 • invullen en verwisselen van tachograaf.
 • juistheid en volledigheid administratie;
 • tijdige verwerking;
 • conform voorschrift.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening bij laad-, los- en transportwerkzaamheden.
 • Gedwongen of eenzijdige houding en oogspierbelasting bij autorijden, deelname aan verkeer is enerverend (centra, grote weg).
 • Hinder van weersomstandigheden bij laden en lossen.
 • Kans op letsel bij verkeersongevallen en laden en lossen (stoten, beknelling).