Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Laboratoriummedewerker/laborant

Kenmerken van de referentiefunctie

De laborant komt voor in (middel)grote agrarische bedrijven die een eigen laboratorium hebben. In het laboratorium worden standaard fysische kwaliteitstesten en bepalingen uitgevoerd op producten tijdens de diverse stadia in het proces. De testen worden verricht op basis van strikte richtlijnen, regels en procedures. Testresultaten worden door de functiehouder direct aan de productieleiding doorgegeven.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Uitvoeren testen en bepalingen
 • verrichten van fysische kwaliteitstesten en bepalingen op aangeleverde standaard productmonsters, rekening houdend met de aangegeven urgentie, beschikbaarheid van analyse-apparatuur en doorlooptijd van bepalingen;
 • voorbereiden van monsters door prepareren, afwegen, mengen, etc.;
 • instellen van apparatuur en doseren van monsters;
 • meten, wegen en aflezen van analysegegevens;
 • omzetten van gegevens in voor afnemers bruikbare informatie en doorgeven volgens afspraak (bijv. alleen buiten specificaties vallende resultaten);
 • invoeren van meetgegevens in systeem.
 • volgens richtlijnen, regels en procedures;
 • tijdigheid en juistheid uitgevoerde testen en bepalingen;
 • juistheid van monstervoorbereiding;
 • juistheid van apparatuur instelling en monsterdosering;
 • betrouwbaarheid van resultaten;
 • terugvindbaarheid/ traceerbaarheid gegevens.
Onderhoud en beschik­baarheid
 • plegen van dagelijks onderhoud aan de analyseapparatuur;
 • periodiek kalibreren van de analyseapparatuur;
 • schoonhouden van het laboratorium;
 • afroepen van verbruiksmaterialen bij leveranciers.
 • onderhoudsstatus apparatuur;
 • tijdigheid en juistheid kalibratie;
 • beschikbaarheid van materialen.

Bezwarende omstandigheden

 • Werken in veelal staande en licht gebogen houding.
 • Hinder van stank (onwelriekende stoffen).
 • Enige kans op letsel door glasbreuken door contact met chemicaliĆ«n.