Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Algemene begrippen

Begrip Omschrijving

Bedrijfsfunctie

De functie die in een bepaalde onderneming door de werkgever is vastgesteld en beschreven, waarbij de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, waar mogelijk aangevuld met resultaatindicatoren, vereiste kennis en ervaring en competenties.

Referentiefunctie

Een voorbeeldfunctie gebaseerd op in de bedrijfstak voorkomende functies die, in een bepaalde relatie met andere referentiefuncties, in het Functiehandboek voor Open Teelten is opgenomen.

Functie-indeling

Het vergelijken van de inhoud van een bedrijfsfunctie met de inhoud van een referentiefunctie (‘plussen’ en ‘minnen’), wat leidt tot een juiste indeling van de bedrijfsfunctie in een functiegroep.

Functiefamilie

Een verzameling referentiefuncties die door het soort werkzaamheden / de focus van de functie verwant zijn.

Functiegroep

De groep, waarin de bedrijfsfunctie wordt ingedeeld na vergelijking met één of meer referentiefuncties en die correspondeert met de groepsaanduiding zoals is opgenomen in de CAO Open Teelten.